Daire Başkanlığımız ve Kalite Koordinatörlüğü arasında 3 Aralık Perşembe Günü Saat: 11:00'de çevrim içi görüşme yapılmıştır. Görüşmede; Kalite Koordinatörlüğünde görevli Öğr. Gör. MUAZZEZ ÇAKIR AYDIN, risk analizi konulu sunum yapmıştır. Ayrıca; Daire Başkanlığımız faaliyetlerinin kalite çalışmalarına ilişkilendirilmesi hakkında görüş alışverişlerinde bulunulmuştur. 


08 Aralık 2020