GİZLİLİK

Verilen tüm hizmetleri etik kurallar dahilinde gizli tutarız. Bize başvuran öğrencilerimize ait kişisel bilgileri hiçbir kişi, birim ya da kurum ile kendisinin isteği ya da onayı olmadan paylaşmayız. 

BİREYSEL FARKLILIKLARA SAYGI 

Bir birey olarak kişisel farklılıklara her zaman saygı duyarız.  Sahip olduğu inanç, değer ve özellikleri ne olursa olsun, öğrencilerimiz bizim için her zaman saygı değer bireylerdir.

GÜVENİLİRLİK

Danışanlarımızın gündeme getirdikleri konu ve sorunları onlarla birlikte içtenlikle ele alır ve ilgili konu üzerindeki duygu ve düşüncelerimizi gerçekçi bir şekilde ifade ederiz. 

DEĞERLİLİK

Hiçbir fark gözetmeksizin, önyargısız ve gizlilik ilkesi çerçevesinde her öğrenciye eşit hizmet ulaştırmak.


Oluşturma: 05 Şubat 2018